Cultuur

Patrimonium

KIK-beurzen

Het Fonds subsidieert elk jaar enkele beurzen voor jonge stagiairs die hun opleiding tot restaurateur en onderzoeker komen voltooien aan het KIK (Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium).

 

Alle beurzen

 

Alle foto's

Jubelparkmuseum

Het Fonds verleent financiële steun aan de Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis in het Jubelpark voor de organisatie en presentatie – inclusief multimediasupport – van een negentiende-eeuwse verzameling en een terugblik op art nouveau en art deco in België.

KU Leuven Gesticht de Foere

Financiële steun voor de restauratie van vier monumentale schilderijen die door de KU Leuven zijn aangekocht en die de renaissancekunst in Nederland vertegenwoordigen. De schilderijen worden tentoongesteld in de Romeinse zaal van Hof Bladelin in Brugge.

Family brewers Archives

Een origineel historisch onderzoek, ondersteund door het Fonds, naar de brouwerijen Artois en Piedboeuf, in samenwerking met de universiteit van Leuven en de ULB.

Koninklijke Musea voor schone kunsten van België

Financiële steun voor een innovatief en multidisciplinair internationaal artistiek project van de Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België om de paneelschilderijen van de Vlaamse schilders Jordaens en Van Dyck te bestuderen. Verschillende internationale experts zullen hun technische en wetenschappelijke kennis combineren met methodes vanuit de humane wetenschappen (stijlanalyse, iconografie ...).

Rubenianum Fund

Dit fonds krijgt steun voor een uitgebreide studie van bijna 2500 composities en kunstwerken van Rubens in het kader van de uitgave van een wetenschappelijke publicatie.

Het belang van restauratie

Sinds 2000 heeft het Fonds talloze restauraties gefinancierd van uitmuntende onderdelen van het oude of hedendaagse erfgoed van België. Deze komen uit het hele land en alle disciplines zijn vertegenwoordigd: schilderkunst, textiel, beeldhouwkunst in hout of steen, glas-in-lood, meubilair, boeken, enz.

Om van deze steun te genieten, kan elke openbare instelling reageren op een projectoproep die door de Koning Boudewijnstichting wordt gecoördineerd, op voorwaarde dat het werk ter beschikking van het publiek wordt gesteld.

De technieken waarover de restaurateurs beschikken zijn in de loop der tijden zeer geavanceerd geworden. Ze maken het mogelijk het werk te lezen en terug te gaan in het verleden om ons te vertellen hoe het tot stand is gekomen en om een diagnose te stellen zoals een arts dat voor zijn patiënt zou doen.

Helaas betekent dit dat het budget voor restauratie vaak aanzienlijk toeneemt. Maar het is van essentieel belang om toekomstige generaties in staat te stellen werken van wereldbelang, zoals het Lam Gods van de gebroeders van Eyck, te bewonderen.

De opleiding van jongeren in deze boeiende beroepen is uiteraard ook van essentieel belang en het Fonds subsidieert elk jaar een aantal beurzen aan het Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium. 

Alle foto's

Leerstoel advanced imaging technologies for the arts

Deze leerstoel, die deel uitmaakt van het departement Chemie van de Faculteit Wetenschappen aan de Universiteit Antwerpen, onderscheidt zich in de chemische analyse van schilderijen. Dankzij dit werk, verwezenlijkt op basis van scans, kan men niet alleen beelden onthullen, maar ook de aanwezige chemische elementen achterhalen. Zo heeft men bijvoorbeeld een ‘overschildering’ aan de achterkant van de panelen van het Lam Gods kunnen ontdekken. Deze gegevens zijn dus van onschatbare waarde voor tal van deskundigen, en met name voor restaurateurs.

Koninklijk Belgisch film-archief (cinematek)

Opdat bijzondere, voor de zevende kunst representatieve filmpareltjes de tand des tijds zouden weerstaan, heeft het Fonds 3 jaar lang zijn steun verleend aan het project "100 films voor 100 jaar". Het project bestaat uit de digitalisering en de restauratie van een honderdtal Belgische films (documentaires, langspeelfilms, kortfilms, journaals, enz.) die werden geselecteerd op basis van hun esthetische, historische en culturele waarde, met de bedoeling ze door het publiek te laten (her)ontdekken.

Muziek

Koningin Elisabethwedstrijd

Het Fonds steunt de befaamde muziekwedstrijd op het gebied van zowel organisatie als communicatie. Daarnaast heeft het een omvangrijk onderzoeksproject gefinancierd dat de rijke geschiedenis van de Koningin Elisabethwedstrijd wil valoriseren, niet alleen door de archieven (de talrijke documenten, audio- en videofragmenten en foto’s) samen te brengen en te restaureren, maar ook en vooral door die te documenteren en te integreren in een coherente database. In een volgend stadium zal alle informatie via een onlineplatform toegankelijk zijn voor studenten, muziekliefhebbers en het grote publiek.

Muziekkapel Koningin Elisabeth

De steun van het Fonds vertaalt zich in verschillende vormen. Je hebt de financiering van studiebeurzen ter ondersteuning van een aantal jonge musici die in de Muziekkapel verblijven – de keuze van de begunstigden gebeurt in samenspraak met het Fonds. Ten tweede is er de ondersteuning van een leerstoel voor een hoogleraar. En tot slot is er een belangrijke bijdrage van het Fonds die het mogelijk maakte om alle piano’s te vernieuwen.

Orpheus Instituut

Dit in Gent gevestigde onderzoekscentrum focust op onderzoek rond het muzikale creatieproces. Het instituut is wereldwijd bekend om de kwaliteit en rijkdom van zijn werk. Sinds 2014 verleent het Fonds Baillet Latour zijn steun voor de bouw van een kenniscentrum gebaseerd op historische praktijken, vooral met betrekking tot klavierinstrumenten.

Musica Mundi School

Het Fonds Baillet Latour ondersteunt de Musica Mundi School door middel van de financiering van een studiebeurs van 5 jaar voor een student die ter plaatse verblijft. De missie van deze gerenommeerde school gevestigd in de abdij van Fichermont op het grondgebied van Waterloo, is om wereldwijd het muzikale en menselijke potentieel van jonge talenten te ontwikkelen. De school biedt zijn studenten de mogelijkheid om tegelijkertijd een algemene opleiding (primair en secundair) en een professionele muziekopleiding te volgen, beide van hoge kwaliteit. Deze jonge muzikanten krijgen de kans om andere jongeren te ontmoeten en tegelijkertijd te werken met geweldige leraren en artiesten.