Nieuws 2022

Fijne Feestdagen!

Fijne Feestdagen!

Kriekpeer

Een bruine kriekpeer in Klerken verkozen tot "Boom van het jaar"

Een bruine kriekpeer in Klerken, een dorp bij Houthulst, is verkozen tot "Boom van het jaar". Bij die verkiezing gaat het niet om de oudste of grootste boom, maar om de boom met het meest opvallende verhaal. Belangrijk is ook dat hij een belangrijke rol speelt voor de lokale bevolking. En dat is in Klerken zeker het geval. 

Ook al doet de omvang er niet toe, de nieuwe "Boom van het Jaar" is een stevig exemplaar: tien meter hoog met een omtrek van zo'n twee meter. Hij is ook al meer dan honderd jaar oud. Maar 't is vooral het verhaal errond dat opvallend is. De soort werd in 1778 voor het eerst in het Antwerpse Schoonbroek gekweekt, maar heeft zich van daaruit snel over Vlaanderen verspreid. Tegen de oogsttijd werd in Klerken jaarlijks een perelaarommegang georganiseerd, samen met een kermis. Die festiviteiten moesten zo veel mogelijk volk trekken om de peren snel te verkopen, want de vruchten van de bruine kriekpeer zijn niet lang houdbaar. De traditie ging jammer genoeg verloren en in 1999 ging de laatste ommegang door.

De bruine kriekpeer heeft dus wel iets van zijn symboolwaarde verloren in Klerken. Maar een aantal inwoners wil daar verandering in brengen en stelde de perelaar kandidaat voor "Boom van het jaar". Met succes. De initiatiefnemers ontvangen nu een bedrag van 2.500 euro om de boom te verzorgen en beter bekend te maken bij een ruim publiek.

Alle fotos

Woordenboek

Een tweetalig woordenboek gebarentaal-Frans: een wereldprimeur van UNamur

Op woensdag 12 oktober heeft UNamur een tweetalig woordenboek gebarentaal-Frans gepresenteerd.

Dit project, gesteund door UNamur en gefinancierd door het Baillet Latour Fonds, is het resultaat van een vruchtbare samenwerking tussen taalkundigen van het NaLTT-instituut en IT-onderzoekers van het Nadi-instituut. Het duurde vier jaar voordat het werkelijkheid werd. Het betekent een echte revolutie op dit gebied, aangezien er tot nu toe geen vergelijkbaar woordenboek bestond. Dit instrument kan vertalen van LSFB (Franse gebarentaal van België) naar het Frans, en van het Frans naar LSFB, en heeft ook het grote voordeel dat het vertaling in context biedt. Dankzij deze innovatie kunnen slecht horenden het precieze gebruik van een woord in het Frans kennen. Het door UNamur voorgestelde woordenboek is gratis en zal dat ook in de toekomst blijven. Het is mogelijk om het overal te raadplegen, en op alle media (pc, tablets, smartphones) zolang je een wifi-verbinding hebt. Voor vertaling uit de LSFB is het ook nodig dat het apparaat waarmee de site wordt bezocht een camera heeft. De door Unamur voorgestelde vertaaltool is geïnspireerd op het online woordenboek Linguee en biedt een relatief intuïtieve en gemakkelijk te begrijpen gebruikerservaring.

Presentatie van het project op het web: https://nouvelles.unamur.be/upnews.2022-10-11.0365019077/view

Link naar het woordenboek: https://dico.corpus-lsfb.be/

Link naar de projectvideo: https://www.youtube.com/watch?v=r5arVYsfSp4

Alle fotos

Zavel

Terugkeer van de triptiek van Michel Coxcie in de kerk van Onze-Lieve-Vrouw van de Zavel.

Op dinsdag 27 september 2022 om 19 uur vond een conferentie met projectie plaats ter gelegenheid van de terugkeer in de Onze-Lieve-Vrouwkerk van de Zavel van de opmerkelijk gerestaureerde triptiek van Michel Coxcie (1499-1592) met een centraal paneel dat de verrijzenis van Christus voorstelt en de twee zijpanelen de schenkers.

De verschillende sprekers:

  • De heer Joost Vander Auwera, ereconservator van de afdeling Oude Kunst van de Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België, presenteerde de weerspiegeling in de picturale kunst van de religieuze onrust aan het einde van de 16e eeuw in Brussel, de context waarin het schilderij werd gemaakt,
  • Mevrouw Hilde De Clercq, directeur-generaal van het KIK, sprak over de rol van het KIK bij het behoud van het erfgoed in België,
  • Mevrouw Nathalie Laquière, de restaurateur van het schilderij bij het KIK, gaf een presentatie over de ontdekkingen tijdens het onderzoek en de restauratie van het schilderij.

Na meer dan twee jaar studie en restauratie bij het KIK is het drieluik terug, in volle pracht! Het restauratiebudget van bijna 200.000 euro werd volledig gedekt door een subsidie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de steun van het Fonds Baillet Latour.

https://www.catho-bruxelles.be/nd-du-sablon-conference-autour-du-triptyque-de-michel-coxie/

https://www.kikirpa.be/fr/nouvelles/le-triptyque-de-michiel-coxcie-retourne-au-sablon

 

Alle fotos

Landbouw

Dit jaar is het project van de Ferme de la Sarte in Grez-Doiceau geselecteerd naar aanleiding van de projectoproep "CERES - Landbouw in transitie " die elk jaar door het Fonds Baillet Latour wordt georganiseerd.

In het kader van zijn jaarlijkse projectoproep kent het Fonds Baillet Latour een bedrag van 100.000 euro toe, gespreid over 4 jaar. Dit bedrag is bestemd voor het opzetten van de wetenschappelijke en technische ondersteuning door het team van de universitaire boerderijen van de UC Louvain teneinde nieuwe reproduceerbare praktijken voor een duurzamere landbouw te experimenteren en te valideren. Het uiteindelijke doel bestaat erin ervoor te zorgen dat de technieken die ontwikkeld worden, kunnen worden verspreid en ten bate van de sector kunnen worden gereproduceerd.

Het project van de Ferme de la Sarte, onder leiding van Géraud Dumont de Chassart, werd geselecteerd uit 35 voorstellen. Het bestaat uit een analyse van de effecten van bio-inputs en spoorelementen op de ecosysteemdiensten van de bodem, de voedingskwaliteit van levensmiddelen en de productiviteit van de landbouw. Met de hulp van het team van de universitaire boerderijen van de UC Louvain wil de Ferme de la Sarte verschillende multifactoriële proefvelden aanleggen die tot doel hebben nieuwe landbouwpraktijken wetenschappelijk te valideren om het gebruik van fungiciden en synthetische stikstofmeststoffen zoveel mogelijk te beperken, in het specifieke geval van een landbouwbedrijf zonder veeteelt.

De voor 2022 geplande proeven zijn gericht op twee gewassen. Enerzijds de effecten van zaadcoating met compost en bespuiting met plantenextracten of compostthee op een brouwgerstgewas, en anderzijds een vergelijkende proef tussen compostthee, plantenextracten en volledige en halve doses fungiciden op wintertarwe. Aan het einde van de 4 jaar zullen de resultaten in de landbouwnetwerken worden verspreid.

Video

Infectiologie

Professor Thomas Marichal van de Universiteit van Luik heeft op 21 april de Baillet Latour Biomedical Award 2022 ter waarde van 1.000.000 euro ontvangen. Minister Valérie Glatigny heeft hem de prijs overhandigd.

De eerste Baillet Latour Biomedical Award, die op donderdag 21 april in het Paleis der Academiën in Brussel werd uitgereikt door Valérie Glatigny, Minister van Wetenschappelijk Onderzoek van de Federatie Wallonië-Brussel, werd toegekend aan professor Thomas Marichal van de Universiteit van Luik voor zijn onderzoek naar het pulmonale immuunsysteem.

Thomas Marichal is Doctor in de Diergeneeskunde. Hij promoveerde in 2011 tot Doctor in de Immunologie aan de Universiteit van Luik. Hij is thans docent-onderzoeker aan het Instituut voor Interdisciplinair Onderzoek in de Biomedische Wetenschappen (GIGA) van de Universiteit van Luik, waar hij aan het hoofd staat van het laboratorium voor immunofysiologie. Het project dat met deze prijs zal worden gefinancierd is gericht op atypische myeloïde cellen (een immuuncellijn) die verschijnen tijdens de herstelfase van virale infecties van de luchtwegen.

Met zijn nieuwe prijs besteedt het Fonds Baillet Latour voortaan elk jaar een miljoen euro aan de ondersteuning van de loopbaan van veelbelovende jonge onderzoekers in de biomedische wetenschappen gedurende vijf jaar. Het hoopt hiermee hun zichtbaarheid te vergroten, aanvullende Europese financiering te bevorderen en bij te dragen tot het behoud van wetenschappelijk talent in ons land.

Alle laureaten

Alle fotos

Slaatjes

De derde editie van de Baillet Latour Prijs voor Innovatie in de Tuinbouw 2022, heeft het project van "La Tête dans les Salades" beloond voor de oprichting van een kwekerij om een 100% biologische en lokale productie van fruit en groenten te bekomen.

Voor het derde opeenvolgende jaar beloont de Baillet Latour Prijs een innovatieproject in duurzame groenteteelt met 10.000 euro. Het doel van deze prijs is bij te dragen tot de ontwikkeling van innovatie voor duurzamere tuinbouwpraktijken. Voor deze editie van 2022 werden een tiental aanvragen ingediend. De jury was onder de indruk van de diversiteit daarvan.

Na beraadslaging werd de prijs toegekend aan “La Tête dans les Salades” voor haar project getiteld: "Creatie van een kweekkas voor zaailingen in het kader van een 100% lokale productie van groenten en fruit in biologische groenteteelt op een kleine oppervlakte". Sinds 2017 biedt “La Tête dans les Salades” een 100% biologische groenten- en fruitteelt aan vanuit hun boerderij, met als leitmotiv om deel te nemen aan de herlokalisatie van de voedsel productie.

Alle fotos